KÄNNER DU NÅGON SOM HAR FÖRSVUNNIT?

FIKK hjälper samhället att lokalisera personer som har försvunnit.

VI BEHÖVER DIN HJÄLP. ANMÄL DIG IDAG.

Som frivillig i FIKK kontaktar vi dig då en situation uppstår i ditt område.
Du får då tillfälle att hjälpa oss, dig själv, och samhället där du bor.

KÄNNER DU NÅGON SOM HAR FÖRSVUNNIT?

FIKK hjälper samhället att lokalisera personer som har försvunnit.

SNABBT OM OSS

FIKK samordnar och organiserar frivilliga vid oförutsedda händelser.

Men bistår också anhöriga vid efterforskning av person som varit saknad en längre tid.

Artikel från 2016.

Missing People-profil nystartar

En av Missing Peoples grundare, Peder Schillerström, lämnade organisationen i oktober och är nu på gång att starta ett nytt insatsteam. Huvudkontoret ligger i Källshult några kilometer utanför Mästocka.

På söndag offentliggörs insatsteamet som har namnet FIKK (Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof).

– Vi är inte en konkurrent till Missing People utan snarare ett komplement, hävdar Peder Schillerström.

Medan Missing People koncentrerar sig på att leta efter försvunna personer, fokuserar FIKK på att samordna samhällets alla resurser i krissituationer och vid katastrofer var helst de inträffar i landet.

– Det kan handla om översvämningar, stormar eller annat som berör många människor och som kräver stora insatser från myndigheter, organisationer…

Läs hela artikeln här.