Många av våra företags- och samarbetspartner undrade hur de kunde hjälpa till i eftersöket av Dante, och vi hänvisade alla “sökare” till Missing Peoples samlingsplats, då de hade fått LSO-insatsen från Polisen.

Redan första kvällen/natten var FIKKs grundare Peder Schillerström på plats. Samordning av sökinsats påbörjades och under förmiddagen kommande dag kunde vi servera mat och lösa sanitära behov. Tillsammans med Samaritbilen hade vi även sjukvårdare på plats. En buss ställdes upp för att sökare skulle kunna vila, allt för att så många som möjligt skulle slippa avbryta för energipåfyllning eller för att åka hem och vila. 

Vår partner RRT, Rapid Relief Team, serverade tusentals hamburgare och dryck till sökarna.

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga sökare, partners och Missing People för god uppslutning kring eftersöket av Dante.