KÄNNER DU NÅGON SOM HAR FÖRSVUNNIT?

FIKK hjälper samhället att lokalisera personer som har försvunnit.

VI BEHÖVER DIN HJÄLP. ANMÄL DIG IDAG.

Som frivillig i FIKK kontaktar vi dig då en situation uppstår i ditt område.
Du får då tillfälle att hjälpa oss, dig själv, och samhället där du bor.

SNABBT OM OSS

FIKK samordnar och organiserar frivilliga vid oförutsedda händelser.

Men bistår också anhöriga vid efterforskning av person som varit saknad en längre tid.

Vad gör du när en anhörig försvinner spårlöst? Det här gör vi!

Filmen ger en inblick i hur det kan gå till vid insatser efter försvunna personer. För bästa uppslutning samverkar vi med företag, föreningar, organisationer och frivilliga resurser. Alla parter är lika viktiga. Vår tanke med filmen var att skapa en känsla av hur det går till när en anhörig försvinner. Fånga den förtvivlan som uppstår samt även påvisa vikten av samverkan mellan Polisen, FIKK, föreningslivet, företagare samt frivilliga resurser.
Vi ville skapa känslan genom att låta filmen tala för sig själv.

Tack för att ni som företagare och privatpersoner hjälper oss att rädda liv.