Artikel från 2016

En av Missing Peoples grundare, Peder Schillerström, lämnade organisationen i oktober och är nu på gång att starta ett nytt insatsteam. Huvudkontoret ligger i Källshult några kilometer utanför Mästocka.

På söndag offentliggörs insatsteamet som har namnet FIKK (frivilliga insatser vid kris och katastrof).

– Vi är inte en konkurrent till Missing People utan snarare ett komplement, hävdar Peder Schillerström.

Medan Missing People koncentrerar sig på att leta efter försvunna personer, fokuserar FIKK på att samordna samhällets alla resurser i krissituationer och vid katastrofer var helst de inträffar i landet.

– Det kan handla om översvämningar, stormar eller annat som berör många människor och som kräver stora insatser från myndigheter, organisationer och föreningar. Vi vill organisera och strukturera resurserna och ser en enorm möjlighet att fylla en lucka som saknas, säger Peder Schillerström.

Peder Schillerströms närmaste kompanjon, Rolf Atterling, Örebro, också han med ett förflutet i Missing People, beskriver FIKK som en virtuell organisation.

– Peder Schillerström är mästare på att hitta nya kanaler för att nå och kommunicera med många, säger han.

Förhandlingarna med myndigheter och organisationer har precis börjat och enligt Peder Schillerström finns det ett intresse.

– Det är en utmaning att se hur stor samarbetsvilligheten är, men signalerna hittills är positiva, säger han.

För att verksamheten ska vara ständigt aktiv tar sig FIKK an så kallade cold cases. På anhörigas uppdrag söker de efter personer som varit försvunna länge utan misstanke om att de har utsatts för brott.

– Vi tar oss an fallen när de inte längre är ett räddningsuppdrag och polisen har slutat leta. Men de anhöriga vill veta. Vi ser sökandet som en övning där vi samtidigt gör nytta, vi har redan ett tiotal fall, säger Rolf Atterling.

FIKK ska drivas i stiftelseform och sätter tilltro till sponsring.

– Grundfinansieringen är klar och vi har tillräckligt stöd från det privata näringslivet för att starta upp nu, säger Peder Schillerström.

Missing People kommunicerar med en halv miljon människor. Du har varit ordförande, varför satsade du inte på ett insatsteam som FIKK?

– De vill inte tillföra mer i sin verksamhet. Eftersom jag är mer av en utvecklare än en förvaltare valde jag att sluta för att bygga upp en ny organisation.

Lite om: Peder Schillerström

Ålder: 41 år

Familj: Sambo, son och bonusdotter

Bor: Nyinflyttad på hästgård i Källshult

Gör: Lämnade Missing People för att starta FIKK. Driver inkassoföretag i Göteborg

Artikel från: Hallandsposten