Många av våra företags- och samarbetspartner undrade hur de kunde hjälpa till i eftersöket av Dante, och vi hänvisade alla “sökare” till Missing Peoples samlingsplats, då de hade fått LSO-insatsen från Polisen.

Redan första kvällen/natten var FIKKs grundare Peder Schillerström på plats. Samordning av sökinsats påbörjades och under förmiddagen kommande dag kunde vi servera mat och lösa sanitära behov. Tillsammans med Samaritbilen hade vi även sjukvårdare på plats. En buss ställdes upp för att sökare skulle kunna vila, allt för att så många som möjligt skulle slippa avbryta för energipåfyllning eller för att åka hem och vila. 

Vår partner RRT, Rapid Relief Team, serverade tusentals hamburgare och dryck till sökarna.

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga sökare, partners och Missing People för god uppslutning kring eftersöket av Dante.

Nedan följer ett loggutdrag där vi får följa Maria och IDhunden Pinya. 

Onsdag morgon

Cirka 09:40 Maria är i kontakt med Polisens PIC och får godkännande att söka med Pinya. Maria frågar vem hos Polisen hon skall kontakta vid fynd och får uppgifterna för detta. Maria, Linda (Linda är sökpartner till Maria) och ID-hunden Pinya utgår direkt från Falcon Alkoholfri Arena där man lämnar Polisens sambandsfordon. Under vägen från Arenan blir Maria sammankopplad med en förare av Drönare. Kontakten sker genom, Peder Schillerström, FIKK. Tanken är att föraren av drönaren kan vara Maria behjälplig. Han har god kartvana och flyger i första hand drönare, han har även handhållen värmekamera med sig.

Cirka 10:15 Sker en första markering av Pinya, det är vid gångtunneln under gamla E6 cirka 20 meter innan bron över Ätran, informerar Maria. Andra markeringen sker vid norra sidan av Ätran Öster om bron. När Maria och Pinya går ut ur tunneln vänder Pinya mot Ätran och hon går rakt ner över slänten och i vattnet och markerar.

Maria, Linda och Pinya fortsätter att söka under hela dagen med avbrott för några raster. De får flera markeringar under hela dagen längs vattnet (Ätran).

Cirka 20:00 Sker ytterligare en markering bakom ett pumphus, ev en “urinering” eller annat som skett här, tror Maria. Men känner att hon behöver ny “smeller” som ej varit i direkt kontakt med någon annan i familjen, för att säkerställa spåren av den anmälda försvunna pojken.

Cirka 21:30 Maria ber om ny “smeller”. Polisen överlämnade då en sko tillhörande pojken. De lämnar platsen och söker på nytt. Denna gång med hjälp av pojkens sko, som “smeller”. Pinya går nu återigen rakt mot Ätran och vid samma plats som tidigare, nu med ännu starkare markering. Efter markeringen var Pinya klar med uppgiften och visade att här är det.

De vänder nu tillbaka till Polisen och får frågan om några fynd gjorts och avrapportering görs. Foton från drönarförarens surfplatta tas för platsangivelser samtidigt får Maria information från Polisen att ingen annan hund ännu har fått upp något spår. Platsen spärras sedan av och en aktiv insats påbörjas och drygt ett dygn senare anträffas en kropp i vattnet.