FIKK har verktyget som underlättar för Räddningstjänst och Polis vid särskild händelse, när en kris eller katastrof inträffar. 

När en katastrof inträffar och resursförstärkning önskas av Polis eller Räddningstjänst kan man enkelt via FIKK selektera ut den resursform som önskas. Det kan vara allt från spontanfrivilliga som bistår med att ex. fylla sandsäckar vid översvämning eller om man önskar specifika fordon som gödseltunnor för att nyttja dem vid bränder. 

I appen “IRO Rescue” som man laddar ner från Appstore eller Google Play registrerar man sig och de egenskaper man har. Man kan tex. vara med i en Frivillig försvarsorganisation, vara sjuksköterska eller inneha en drönare. 

“- ALLA är välkomna att ladda ner appen, ju fler desto bättre blir vår gemensamma beredskap. Om en olycka inträffar eller om en person drabbas av en sjukdomsattack kan snabba och professionella insatser vara helt livsavgörande. Räddningstjänsten kan ej påverka trafikflödet vilket kan innebära en fördröjning i sin framkomlighet. Därför är vår app IRO Rescue till stor hjälp. Appen släpptes 1:a maj 2019 och vi har idag tusentals nedladdningar och redan över 1.000 sjukvårdare, läkare och livräddare registrerade för att bistå vid händelse av larm.

Alla som har någon form av sjukvårdsutbildning kan skicka in sina certifikat/intyg för att bli en del av livräddningen i Rescue. Med hjälp av dagens teknik kan de, som är registrerade i appen och befinner sig närmast den eller de personer som behöver hjälp, snabbt kallas till platsen. Ju fler medlemmar desto säkrare hjälp – överallt över hela världen”. Berättar Daniel Brodin Verksamhetschef FIKK 

“-Vi har även valt att lägga in om man är blodgivare, ibland uppstår det blodbrist i ett område och det kan även vara så att det blir brist vid en särskild händelse. Då kan vi enkelt via appen larma de som är inom en önskad radie eller angivet område att de med önskad blodgrupp behövs just nu. Om de accepterar larmet erhåller de en vägbeskrivning till platsen för att lämna blod”. Fortsätter Daniel Brodin

“Vi kan även under pågående insats både följa samt kommunicera med samtliga personer. Vi har ingen begränsning i hur många vi kan hantera”. Säger Daniel Brodin

Vid en särskild händelse kan FIKK agera som ansvarstagande part och därmed överta arbetsgivaransvar till de specifika resurser som Räddningstjänst önskar. Med deras hanteringssystem och ärendeprogram skapas logg och beställningsförfarandet går korrekt till varpå kostnader för insatsen säkerställs och risken minimeras för att de eskalerar likt det gjorde under föregående år vid de omfattande släckningsarbetet runt om i Sverige.  

  • Vad händer när man mottager ett larm? 

“- Först får man en pushnotis, sms och mail om att en händelse inträffat och att du som resurs önskas vid insatsen. Efter man godkänt kallelsen erhåller man en vägbeskrivning till samlingsplatsen”, svarar Daniel 

  • Hur gör man för att bli en resurs till samhället?

“- Alla som på något sätt önskar bidra eller på annat sätt vill hjälpa till kan ladda ner appen via vår hemsida; FIKK.se, när man laddat ner appen kan man fylla de egenskaper man har samt om man tillhör någon av våra Frivilliga försvarsorganisationer.” fortsätter Daniel”