Var redo när krisen eller olyckan är framme.

Ladda ner appen IRO-Rescue redan idag.

IRO RESCUE

Om en olycka inträffar eller om en person drabbas av en sjukdomsattack kan snabba och professionella insatser vara helt livsavgörande. Räddningstjänsten kan ej påverka trafikflödet vilket kan innebära en fördröjning i sin framkomlighet. Därför är appen till stor hjälp. Vi har idag över 1.000 sjukvårdare, läkare och livräddare registrerade för att bistå vid händelse av larm.

Alla som har någon form av sjukvårdsutbildning kan skicka in sina certifikat/intyg för att bli en del av livräddningen i Rescue. Med hjälp av dagens teknik kan de, som är registrerade i appen och befinner sig närmast den eller de personer som behöver hjälp, snabbt kallas till platsen. Ju fler medlemmar desto säkrare hjälp – överallt över hela världen.

Försvunna personer
Du kan även följa ärenden kring personer som är anmälda försvunna.