Vår organisation

Ännu en frivilligorganisation men ändå så olik alla andra

FIKK Sweden – Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof har växt fram under några år. 

Vid olika större händelser finns det fantastiskt många duktiga människor och organisationer i vårt land som vill och kan hjälpa till.

FIKK Sweden jobbar förebyggande genom att samverka och bygga relationer med andra organisationer, föreningar, näringsliv samt med enskilda personer, som vill vara en resurs vid en eventuell kris eller katastrof. För att få möjligheten att lära känna varandras organisationer samordnar vi också sökinsatser efter personer som anmäls försvunna och även de som varit saknade en längre tid, där inga aktiva sökinsatser längre arrangeras av polis eller annan organisation. Vid särskild händelse kommer FIKK Sweden aktivt arbeta bakom kulisserna med service och stöd, inte i frontlinjen där det redan finns proffs.

Vid till exempel en större brand kommer vi således inte att agera brandmän men väl hjälpa till med icke brandmansrelaterade uppgifter genom att organisera frivilliga resurser. I de fall där det redan finns tillräckliga resurser kommer vi enbart att fokusera på näringslivets aktörer som kan behöva hjälp och stöd. FIKK Sweden verkar rikstäckande, vårt målet är att våra insatsledare skall vara på väg redan efter 15 minuter från inkomet larm.

Att arbeta på FIKK Sweden

Våra arbetsgrupper

Eftersöksgruppen

Vi tar emot samtal från myndigheter, anhöriga eller drabbade vid en kris eller katastrof. Jouren har beredskap dygnet runt med målsättning att från mottaget ärende samordna och koordinera behovet för att möjliggöra insatsstart på plats inom sex timmar. Om du känner att du precis som vi brinner för att hjälpa andra och har möjlighet att bistå med hjälp är du välkommen att kontakta oss för vidare dialog.

Mediagruppen

I mediagruppen arbetar vid med sociala medier och informerar pressen. Informationsflödet och spridningen är alltid kopplad till varje ärende. Vi arbetar även med presentationsmaterial.

Materielgruppen

Vi säkerställer att material och maskinpark är uppdaterad och redo för insats. Vi bearbetar även företag för sponsring. Det går att stödja FIKK Sweden med dedikerade belopp, exempelvis till elverk, datorer och släpvagnar. Vid denna form av sponsring kan man även döpa visst material enligt överenskommelse med FIKK Sweden. Har ni idéer eller frågor kring detta, vänligen kontakta oss.

Insatsgruppen

Vi arbetar både operativt och strategiskt i vår grupp. För det strategiska arbetet krävs ingen god fysik, här läggs vikten bland annat vid god kartvana och analysering. Ersättning utgår till insatsledare enligt avtal.

Registergruppen

Inom registergruppen håller vi ordning på frivilligregistret, resursregistret och partners till insatslistor och sökarlistor. Genom vårt arbete säkerställs all data så att hanteringen av våra resurser blir så enkel och smidig som möjligt.

 

Företagssponsring / Partneravtal

För att organisationen ska kunna utvecklas krävs samarbetspartners, dessa är viktiga i vår organisation för att möjliggöra insatserna och vårt arbete. Känner du att du eller ditt företag kan bistå med någon form av resurs eller ekonomiskt bistånd vänligen kontakta oss på info@fikk.se.